Instandhouding

Hoe nu verder?

U hebt inmiddels de verschillende fases doorlopen. Uw idee zoals besproken tijdens het intakegesprek is beschreven in de octrooiaanvraag en heeft daadwerkelijk tot een verleend octrooi geleid. Het octrooiverhaal houdt hiermee echter nog niet op.

Om uw octrooi in stand te houden dienen ieder jaar instandhoudingstaksen te worden betaald. Voor ieder land ligt dit weer anders. Ik herinner u hier tijdig aan en zal zorg dragen voor de daadwerkelijke betaling, mits het octrooi in het betreffende land voor u nog relevant is. Dit bepalen we samen, ieder jaar opnieuw.

U zit niet stil, maar dat geldt eveneens voor de concurrent. Ook zij dienen octrooiaanvragen in. Om onaangename verrassingen voor te blijven kan ik regelmatig hun aanvragen monitoren. Mocht een aanvraag belangrijk zijn voor u, dan kan ik de verlengingsprocedure in de gaten houden en eventueel bepalen of het zin heeft de geldigheid van hun octrooirecht aan te vechten.

Uw innovatieve uitvinding optimaal te benutten, dat is het doel!

Contactgegevens

Octrooibureau de Hoog
Gouverneurslaan 18 A
3905 HE VEENENDAAL

T: +31 6 82 07 11 31
F: +31 318 50 87 11
mail@dehoogoctrooi.nl

LinkedIn